Transparentní účet: 2601130854 / 2010

Mezinárodní a významné dny 2019

Mezinárodní a významné dny 2019

Významných a mezinárodních dní se slaví celá řada. Připravili jsme pro vás seznam dnů v tomto roce, které připomínají vážné nemoci či postižení nebo oslavují osoby, které se pomoci postiženým a nemocným věnují. V průběhu celého roku vám o každém dni ještě přineseme podrobnější infomace v samostatném článku nebo příspěvku na Facebooku.

4.1. Světový den Braillova písma

Tento den oslavuje Braillovo písmo, což je speciální druh písma neboli systém psaní, určený pro nevidomé, slabozraké a všechny lidi se zbytky zraku. Funguje na principu plastických bodů vyražených do materiálu, které jejich čtenář vnímá hmatem.

11.2. Mezinárodní den epilepsie

Mezinárodní den epilepsie je určený k rozšiřování informací a povědomí široké veřejnosti o této nemoci. Epilepsie, nebo lidově padoucnice, je chronické onemocnění mozku projevující se opakovanými a náhodnými epileptickými záchvaty. V tento den na mnoha konaných akcích získáte nové znalosti o tomto onemocnění.

29.2. Mezinárodní den boje proti vzácným chorobám

Dne 29. února 2008 byl vyhlášen Mezinárodní den boje proti vzácným chorobám agenturou EURORDIS. Jde o nevládní pacientskou organizaci, která sdružuje 600 pacientských organizací věnujících se vzácným onemocněním ve více než 50 zemích na celém světě a pokrývá více než 4 000 vzácných onemocnění. Moderní genetické testy pomáhají odhalit vzácná onemocnění ještě před narozením dítěte. Vzácná onemocnění mají genetický základ a jsou také podmíněny dědičností. Jsou tedy přenášeny z rodičů na potomky a v současnosti existují metody, které dokáží již u stádia embrya rozpoznat, zda jsou jeho geny nositelem některého z mnoha vzácných onemocnění. Vše odhalit nelze, ale právě tyto testy dávají nastávajícím rodičům šanci k narození zdravého dítěte.

19.3. Mezinárodní den invalidů

Mezinárodní den invalidů, který byl vyhlášen Mezinárodní federací práce neschopných a civilních invalidů, nám má připomenou s jakými překážkami se invalidé každý den musí stýkat a překonávat je, ať už se jedná o lidi na vozíčku nebo s jiným mentálním či fyzickým postižením. Konají se různé akce na pomoci začlenění těchto lidí do společnosti. A toto začlenění se týká primárně práce, proto dnes také mnoho firem zaměstnává invalidy.

21.3. Světový den Downova syndromu

Toto datum nebylo zvoleno náhodně. Poruchu totiž způsobuje chyba na 21. páru chromozomů v buňkách, k obvyklému páru zde přibyl jeden chromozom navíc. Každý rok rok se v Česku narodí asi 70 dětí s Downovým syndromem, což představuje jedno postižené dítě na 1500 zdravě narozených. Nemoc provází typických vzhled, například šikmo posazené oči, nižší postava a krátký krk. Postižení může provázet mentální retardace, bývají náchylní k nemocem štítné žlázy, dýchacího ústrojí, srdečním vadám, snížené imunitě a poruchám zraku a sluchu.

2.4. Mezinárodní den zvýšení povědomí o autismu

Na 2. dubna připadá Mezinárodní den porozumění autismu či zvýšení povědomí o autismu. Poznat ty, kteří jsou zainteresování k tomuto dni není těžké, neboť mnoho společností po celém světě v tento den osvěcují své budovy modrý světlem jako známku podpoření vyrovnání se s autismem. Autismus je nemoc, která se projevuje hned v raném dětství a touto nemocí trpí v České republice více než 50 tisíc lidí. V posledních letech je na tuto nemoc kladen velký důraz a proto i mnoho organizací po celém světě dělají kampaně s cílem např. integrace autistických dětí do běžných škol.

7.4. Světový den zdraví

Světový den zdraví byl vyhlášen od roku 1950, kdy vznikla Světová organizace zdraví – WHO (World Health Organization). Tento den je připomínkou, že bychom si měli neustále budovat a zlepšovat svou kvalitu života. Zároveň připomínkou toho, že WHO se snaží o vymýcení různých nemocí a o snižování nemocnosti a úmrtí po celém světě, a to hlavně u sociálně slabších částí populace. Činnost této organizace je zaměřena na prevenci.

11.4. Světový den Parkinsonovy choroby

Parkinsonova choroba je jedním z neurologických onemocnění, kterým trpí převážně staší lidé, přičemž na světě je přibližně 6 miliónů lidí postižených touto nemocí. Tento den slouží jako připomínka toho, jak zákeřná nemoc to je. Uvědomění si existence této vážné nemoci. Co je Parkinsonova nemoc? Jedná se o neurologické onemocnění, špatnou souhru procesů v mozku, a důsledkem toho jsou automatické pohybové aktivity. V posledních letech již medicína dokáže tuto chorobu úspěšně léčit.

12.5. Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem

Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únovanovým syndromem je určen na 12. května, k výročí narození Florence Nightingaleové, které byla lékařkou a pomáhala raněným. Stála u zrodu hygieny a bohužel část svého života byla upoutána na lůžko právě kvůli této nemoci. Pacient s chronickým únavovým syndromem je dlouhodobě často vyčerpaný, může mít depresi a problémy se spánkem.

19.6. Den pomoci lidem se svalovou dystrofií

MDA RIDE pořádá největší motocyklovou charitativní akci v ČR a veřejnou sbírku, jejichž výtěžek používá na individuální pomoc lidem se svalovou dystrofií. Svalové dystrofie jsou genetické vady, pro které je typické ochabování svalstva. Jak postupuje degenerace, snižuje se i síla ve svalech. Průběh jednotlivých forem dystrofií je různý. Nejčastější a nejkrutější formou je Duchennova svalová dystrofie (DMD). Tato choroba se vyskytuje v populaci přibližně u jednoho chlapce z 3000 narozených. Mírnější forma Beckerova (BMD) se vyskytuje asi u jednoho chlapce z 18 000 narozených.

5.9. Mezinárodní den charity

Mezinárodní den charity má podpořit organizace i jednotlivce, které vyvíjejí dobrovolnické aktivity za účelem pomoci jiným. Tento den byl vyhlášený Organizací spojených národů. Datum je symbolické. Jde o den výročí úmrtí Matky Terezy, která za své humanitární dílo dostala mnoho ocenění a dokonce byla prohlášená za blahoslavenou. Pod charitu spadají veškeré dobročinné akce na pomoc potřebným, tj. dětem, starým lidem, sociální slabým, nemocným atd. Charita pak může být formou peněžitých darů, věcných darů nebo práce vykonávané zdarma pro charitativní organizace.

14.9. Světový den první pomoci

Světový (dříve „Evropský“) den první pomoci se od roku 2000 koná vždy druhou sobotu v září. Vyhlašuje jej každoročně Mezinárodní federace červeného kříže a červeného půlměsíce. Do této akce propagující důležitost znalosti první pomoci se zapojuje cca 170 národních společností ČK a ČP ve světě. V České republice se akce většinou konají na hlavních náměstích převážně krajských a okresních měst po celém území republiky, v řadě případů také na sportovních hřištích a jiných veřejných prostranstvích.

21.9. Mezinárodní den Alzheimerovy choroby

Mezinárodní den Alzheimerovy choroby připadá každoročně na 21. září. Alzheimerova choroba (demence) je degenerativní onemocnění mozku, při kterém ubývají mozkové buňky a vyhasínají jejich funkce. Významně ovlivňuje kvalitu života nemocného. Cílem dne je zvýšit povědomí široké veřejnosti o  této závažné nemoci, která  způsobuje postupný pokles  kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku. Bývá  jednou z nejčastějších  příčin demence, která vede k závislosti nemocného na každodenní pomoci další osoby.

23.9. Mezinárodní den neslyšících

Mezinárodní den neslyšících se slaví 3. – 4. týden v září. Cílem tohoto svátku je šířit základní informace o světě osob se sluchovým postižením mezi širokou veřejnost, upozornit na svět ticha, na problémy a komunikační bariéry osob se sluchovým postižením a na způsoby, jak je překonat. V rámci Mezinárodního dne neslyšících se po celé ČR konají nejrůznější přednášky s tematikou sluchového postižení, divadelní představení a koncerty tlumočené do znakového jazyka, dny otevřených dveří v organizacích pomáhajících neslyšícím.

1.10. Mezinárodní den lékařů

Jeden z mnoha dnů který opravdu zaslouží být vyhlášeným Mezinárodním dnem. Na počest všem lékařům zachraňujícím životy mnoha lidí po celém světě. Jedná se o jistě obdivuhodné a náročné povolání, neboť právě tady, pod rukami těchto lidí jde o život.

15.10. Mezinárodní den bílé hole

Svět zrakově postižených je přesto pro nás velkou neznámou. V roce 1964 byl v New Yorku 15. říjen vyhlášen jako Den bílé hole. Mezinárodní den bílé hole je dnem, který nás upozorňuje, že v našem okolí žijí i nevidomí lidé. Zároveň se různé organizace, prostřednictvím různých akcí snaží zvýšit podvědomí o problémech, se kterými se denně potýkají zrakově postižení lidé.

U příležitosti Mezinárodního dne bílé hole se u nás každoročně koná sbírka Bílá pastelka, která letos připadá na 17. října. Název sbírky je symbolický, poukazuje na nutnost rozšiřovat informace o světě nevidomých mezi vidící spoluobčany. Výtěžek sbírky bude jako vždy použit na speciální výukové programy pro nevidomé a slabozraké. Ty jim umožní např. naučit se obsluhovat počítač, učit se Braillovo písmo nebo uplatnit se v zaměstnání.

17.10. Světový den úrazů

Světový den úrazů bychom mohli tématicky přiřadit pod týden kostí a kloubů. Vznikl roku 1992, kdy jej OSN vyhlásila jako upozornění na úrazy a hlavně přecházení úrazům, neboť k úrazu můžeme přijít v zaměstnání nebo v běžném životě a právě proto je důležitá prevence, aby se úrazy nestávaly zbytečně.

20.11. Světový den chronické obstrukční plicní nemoci

Světový den chronické obstrukční plicní nemoci byl poprvé vyhlášen roku 2001. Tento den má zvýšit podvědomí o této nemoci a zároveň informovat o prevenci. Chronická obstrukční plicní nemoc (dále jen „CHOPN“) je souhrnný název pro chronickou bronchitidu a plicní emfyzém. Jak z názvu vyplývá, jedná se o onemocnění dolních dýchacích cest. Při CHOPN dochází k zvýšenému odporu v dýchacích cestách, který je překážkou pro proudění vzduchu při výdechu. V České republice je postiženo CHOPN přibližně čtvrt miliónu obyvatel.

3.12. Světový den dárcovství a dobrovolnictví

Giving Tuesday je globální dárcovské hnutí, které je poháněno jednotlivci, rodinami, organizacemi, firmami a komunitami po celém světě. Miliony lidí se spojí, aby nejen v tento den podpořili aktivity, kterým věří, a společenství, ve kterých žijí. Giving Tuesday přichází jako protipól k nákupnímu šílenství na Black Friday. Pojďme v úterý po černém pátku na oplátku všichni udělat něco dobrého. Tvořit pomocí dobra lepší svět.

3.12. Mezinárodní den zdravotně postižených

Mezinárodní den osob se zdravotním postižením je věnován lidem a jejich právům. Je to také příležitost připomenout si, do jaké míry jsou osoby se zdravotním postižením a jejich zástupci motorem politických změn na celém světě. Před deseti lety byla přijata Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením a i díky ní se chápání zdravotního postižení jako otázky lidských práv stalo základem právního přístupu na celém světě. K tomu však nedošlo ze dne na den. Je za tím mnoho let práce na informačních a osvětových kampaních, kterou vykonalo zejména hnutí za práva zdravotně postižených osob.

Mezinárodní den zdravotně postižených vznikl za účelem zvýšení informovanosti pro širokou veřejnost, o problematice se kterou se postižení lidé denně sestkávají. Po celém světě se v tento den konají různé akce na pomoci postiženým. Tento den má v první řadě sloužit k uvědomění si, že postižení žijí mezi námi a mají právo na svůj, v rámci možností, plnohodnotný život.

5.12. Mezinárodní den dobrovolníků

Mezinárodní den dobrovolníků je svátek připomínaný vždy 5. prosince. Slaví se od roku 1985, kdy jej vyhlásila Organizace spojených národů (OSN). Prvně se slavil až roku 1986. Hlavním cílem je upozornit, že dobrovolníci vykonávají pro společnost důležitou a záslužnou činnost.

10.12. Mezinárodní den lidské solidarity

Mezinárodní den lidské solidarity připomíná a současně apeluje na to, abychom se podle svých možností přidali do boje s celosvětovou chudobou. OSN – Organizace spojených národů tento den vyhlásila v roce 2005. Jeho smyslem je podpora a uznání solidarity jako jedné z těch základních a univerzálních hodnot, které tvoří základ vztahu mezi lidmi. Cílí speciálně na mladé lidi, kteří by si měli podle OSN uvědomovat nutnost harmonie a integrace v rámci celé společnosti. Solidarita má přispívat i v boji proti chudobě, porušování lidských práv a všeobecné nesnášenlivosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..