Mezinárodní den zdravotně postižených

3. prosinec byl poprvé vyhlášen světovým dnem zdravotně postižených osob v roce 1981. V České republice si tento den připomínáme od roku 1993.

Mezinárodní den zdravotně postižených vnzikl za účelem zvýšení informovanosti pro širokou veřejnost, o problematice se kterou se postižení lidé denně sestkávají. Po celém světě se v tento den konají různé akce na pomoci postiženým. Tento den má v první řadě sloužit k uvědomění si, že postižení žijí mezi námi a mají právo na svůj, v rámci možností, plnohodnotný život.

Mezinárodní den zdravotně postižených se týká lidí postižených fyzicky, smyslově, duševně či mentálně. Přibližně 10 % světové populace, což je 650 milionů lidí, trpí nějakým postižením. 80 % postižených lidí, tj. 400 milionů, žije v rozvojových zemích. V České republice žije kolem jednoho milionu zdravotně postižených lidí.

Ve všech zemích se postižení lidé potýkají s nejrůznějšími překážkami a předsudky. Cílem Mezinárodního dne zdravotně postižených je zařadit handicapované lidi do společnosti, do běžného života, poskytnout jim možnost vzdělání i pracovního uplatnění.

Co se týče oblasti rehabilitace osob se zdravotním postižením zvláštní úlohu hraje zejména kvalitní zdravotní péče, rehabilitační služby, sociální, psychologické aj. poradenství. Rehabilitace by se měla konat přednostně v přirozeném prostředí postižených osob, za podpory komunitně založených sociálních služeb na neformálním základě a specializovaných institucí za účelem co největší integrace osob se zdravotním postižením do společnosti.

V rámci vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením je kladen zvláštní důraz na jejich kvalitní vzdělávání, a to přednostně v běžném školském systému tak, aby se následně tyto osoby mohly uplatnit na otevřeném pracovním trhu.

Mezinárodní den osob se zdravotním postižením by měl přispět k plnění závazku mezinárodního společenství k zvyšování míry integrace zdravotně postižených osob do společnosti. Tento den poskytuje zúčastněných stranám – vládám, občanské společnosti a organizacím sdružujícím osoby se zdravotním postižením – příležitost zaměřit se na problematiku zdravotního postižení, na možnost plnohodnotného začlenění osob se zdravotním postižením do společnosti a zdůraznění přínosu, který osoby se zdravotním postižením představují pro společnost.

U příležitosti oslavy tohoto významného dne se po celém světě koná řada konferencí, odborných diskusí a informačních kampaní zaměřených na práva osob se zdravotním postižením a jejich postavení ve společnosti. Mezinárodní den osob se zdravotním postižením by každoročně měl sloužit též k osvětě a zvyšování povědomí společnosti o problematice zdravotního postižení, k připomenutí překážek a omezení, kterým lidé se zdravotním postižením při uplatňování svých práv i přes přijetí řady mezinárodních dokumentů stále musí čelit a v neposlední řadě by měl každoročně představovat jakýsi impulz ke změně a zlepšení práv osob se zdravotním postižením a jejich možnosti plnohodnotně se zapojit do všech oblastí života společnosti.

Každý rok má Mezinárodní den osob se zdravotním postižením konkrétní téma, které určuje oblast, na niž má být zaměřena hlavní pozornost v příštím období.

Usnesením vlády ČR ze dne 8. 5. 1991 byl vytvořen Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, jež je stálým koordinačním, iniciativním a poradním orgánem vlády České republiky pro problematiku podpory občanů se zdravotním postižením. Jeho cílem je pomáhat při vytváření rovnoprávných příležitostí pro občany se zdravotním postižením ve všech oblastech života společnosti. Prostřednictvím svých zástupců ve Výboru se na jeho činnosti podílejí sami lidé se zdravotním postižením.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..