Transparentní účet: 2601130854 / 2010

Zapsaný spolek

Základní informace

 • Datum zápisu: 19. 12. 2016
 • Obchodní firma: Sport 4 Help z.s.
 • Sídlo: Lublinská 571/1, Praha 8 – Troja, PSČ 181 00
 • IČO: 05624614
 • ID schránky: 32utw6w
 • Právní forma: Spolek
 • Spisová značka: L 70702 vedená u Městského soudu v Praze

Účel spolku

 • vykonávání aktivit na podporu integrace zdravotně znevýhodněných občanů do běžné společnosti
 • poskytování obecně prospěšných (bezplatných) služeb v oblasti integrace zdravotně znevýhodněných občanů
 • praktická spolupráce s jinými subjekty s podobnými cíli na národní i mezinárodní úrovni

Statutární orgán

 • IRENA VANIŠOVÁ – členka spolku
 • DENISA KUTALASOVÁ – členka spolku
 • ŠÁRKA DUŠKOVÁ – členka spolku
 • členové výboru jednají za spolek navenek každý samostatně

Právní forma

Spolek je obecně sdružení či skupina osob. V českém právu je od 1. ledna 2014 spolek zvláštní forma právnické osoby, určená pro samosprávné a dobrovolné sdružení osob vedených společným zájmem, které je založeno nejméně třemi osobami. Účelem spolku mohou být buď vzájemně prospěšné cíle, tedy společné aktivity zaměřené jen na členy spolku (sportovní kluby, myslivecká sdružení apod.), nebo veřejně prospěšné cíle směřující vůči veřejnosti (poskytování sociálních služeb, vzdělávací a informační aktivity apod.), případně cíle smíšené.

Spolek může vlastním jménem podnikat, ale nesmí to být jeho hlavní činností a případný zisk musí být použit na podporu dosažení vlastních cílů spolku. Členy spolku mohou být fyzické i právnické osoby. Název musí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, případně zkratku „z. s.“ Zapisuje se do spolkového rejstříku, který je veden příslušným rejstříkovým soudem. Právně upraven je v § 214–302 občanského zákoníku.

Výroční zprávy