Aktuální dění

Sledujte naše aktivity a přidejte se k akcím, kterých se účastníme nebo které organizujeme

Navštívili jsme Zahradní slavnost Centra Paraple

Navštívili jsme Zahradní slavnost Centra Paraple

V pondělí 18. září 2017 jsme měli příležitost zúčastnit se slavnostní Zahradní slavnosti Centra Paraple. Setkání příznivců, podporovatelů a klientů centra probíhalo od odpoledne až do pozdějších večerních hodin za přítomnosti takových osobností, jako jsou Zdeněk Svěrák nebo zakladatel paraplegie v Československu pan profesor MUDr. Vladimír Beneš. Součástí večera bylo i promítání filmu „Po strništi bos“.Přečtěte si více o Navštívili jsme Zahradní slavnost Centra Paraple[…]

Pomoc pohybem pro Adámka Hrdého

Pomoc pohybem pro Adámka Hrdého

Ve čtvrtek 7. září se zúčastníme sportovně charitativního odpoledne pro celou rodinu na Výstavišti v Praze v Holešovicích – Pomoc pohybem. Co nás a všechny příchozí bude na akci čekat? Každý, kdo se od 14 – 21 hodin zastaví a zaplatí vstupné 150 Kč, si bude moct zdarma vyzkoušet různé sportovní aktivity s nejlepšími lektory ve svém oboru. Zasportujete si, vyzkoušíte si něco nového a zároveň pomůžete 4 – letému Adámkovi Hrdému, který trpí vzácným genetickým onemocněním “merosin deficitni kongenitalní svalová dystrofie”. Veškerý výtěžek ze vstupného a občerstvení půjde na transparetní účet Adama Hrdého a jeho rodina je bude moci využit na Adámkovu rehabilitaci a jinou léčbu a nákup zdravotních či jiných podpůrných pomůcek. Přečtěte si více o oPomoc pohybem pro Adámka Hrdého